De Stichting

De Stichting

Stichting Hospice Huizen werd in 2015 opgericht en organiseert alles met betrekking tot de realisering en exploitatie van het Hospice Huizen.

Alle bestuurders en toezichthouders doen dit op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd.

Bestuur Stichting Hospice Huizen

Het bestuur van de Stichting Hospice Huizen bestaat uit:

Voorzitter Hielke Kooistra
Secretaris Deliana Heutink-van Ghesel Grothe
Penningmeester Bert ter Wal

De stichting heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften (geheel of gedeeltelijk) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelastingen of vennootschapsbelasting.

De informatieve documenten die openbaar zijn in het kader van de ANBI status van Stichting Hospice Huizen kunt u hieronder lezen.

Statuten Hospice Huizen

Beleidsplan Hospice Huizen

Begroting Hospice Huizen 2021

Jaarverslag over 2020

Raad van Toezicht

De raad van toezicht wordt gevormd door

Voorzitter Sjoerd Vegter
Algemeen lid Jan Sebel
Algemeen lid Annelies Dankers-Gooijer

Vertrouwenspersoon.

Hospice Huizen heeft een Vertrouwenspersoon

Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld een beroep te doen op de vertrouwenspersoon in voorkomende gevallen van ongewenste situaties, integriteitskwesties en overige aangelegenheden, waarbij betrokkene ervaart niet rechtvaardig of niet correct behandeld te zijn.

De vertrouwenspersoon ondersteunt niet het belang van de organisatie of van degene tegen wie de klacht gericht is, maar is er primair ter behartiging van de belangen van de vrijwilliger.

De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om de vrijwilliger emotioneel op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen. De vertrouwenspersoon heeft daarbij een informerende rol en doet niets zonder dat de vrijwilliger dat wil.

De vertrouwenspersoon verricht zijn werk onafhankelijk van Hospice Huizen of van de bij Hospice Huizen betrokken personen.

De vertrouwenspersoon voor Hospice Huizen is Susan Meuleman en zij is te bereiken via:  vertrouwenspersoon@gmail.com

Stichting Vrienden van Hospice Huizen

Het Hospice Huizen kan eigenlijk alleen bestaan met hulp van giften. De in 2016 opgerichte Stichting Vrienden van Hospice Huizen heeft als belangrijkste doelstelling het verwerven van middelen voor de realisering, inrichting en exploitatie van het Hospice Huizen.

Alle bestuurders en toezichthouders doen dit op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Huizen bestaat uit

Voorzitter a.i. Mees Visser
Penningmeester a.i. Fred Horst
Secretaris a.i. Ben van Zuthem

De stichting heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften (geheel of gedeeltelijk) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelastingen of vennootschapsbelasting.

De informatieve documenten die openbaar zijn in het kader van de ANBI status van de Stichting Vrienden van Hospice Huizen kunt u hieronder lezen.

Beleidsplan Stichting Vrienden van Hospice Huizen

Stichting Vrienden van Hospice Huizen Jaarverslag 2020

 

0 Shares
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial