De Stichting

De Stichting

Stichting Hospice Huizen werd in 2015 opgericht en organiseert alles met betrekking tot de realisering en exploitatie van het Hospice Huizen.

Alle bestuurders en toezichthouders doen dit op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd.

Bestuur Stichting Hospice Huizen

Het bestuur van de Stichting Hospice Huizen bestaat uit:

Voorzitter Mees Visser
Secretaris Deliana Heutink-van Ghesel Grothe
Penningmeester Bert ter Wal

De stichting heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften (geheel of gedeeltelijk) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelastingen of vennootschapsbelasting.

De informatieve documenten die openbaar zijn in het kader van de ANBI status van Stichting Hospice Huizen kunt u hieronder lezen.

Statuten Hospice Huizen

Beleidsplan Hospice Huizen

Begroting Hospice Huizen 2019

Jaarrekening 2017

Raad van Toezicht

De raad van toezicht wordt gevormd door

Voorzitter Sjoerd Vegter
Algemeen lid Fred Horst
Algemeen lid Annelies Dankers-Gooijer

 

Stichting Vrienden van Hospice Huizen

Het Hospice Huizen kan eigenlijk alleen bestaan met hulp van giften. De in 2016 opgerichte Stichting Vrienden van Hospice Huizen heeft als belangrijkste doelstelling het verwerven van middelen voor de realisering, inrichting en exploitatie van het Hospice Huizen.

Alle bestuurders en toezichthouders doen dit op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Huizen bestaat uit

Voorzitter Sjaak Spanjersberg
Penningmeester Louise Kooij
Secretaris Louis Barmentlo

De stichting heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften (geheel of gedeeltelijk) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelastingen of vennootschapsbelasting.

De informatieve documenten die openbaar zijn in het kader van de ANBI status van de Stichting Vrienden van Hospice Huizen kunt u hieronder lezen.

Beleidsplan Stichting Vrienden van Hospice Huizen

Stichting Vrienden van Hospice Huizen Jaarverslag 2017

 

0 Shares
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial